Högskolan i Gävle firar 40 år med nytt rekord

13/3, 2017 kl. 11:46

2016 studerade fler än 17000 studenter vid Högskolan i Gävle, en ökning med 16 procent från året innan!

Kraftig ökning i Gävle

I år är det 40 år sedan Högskolan i Gävle startades. Under denna period har andelen gävleborgare med en högskoleutbildning ökat, från att under 80-talet legat på 6 procent, till att nu omfatta 18 procent.

Allt fler väljer högre studier och idag har Högskolan 17 000 studenter.

- Högskolan i Gävle har haft en kraftig ökning av antalet sökande under flera år. Tyvärr innebär detta också att vi måste tacka nej till många av dem som vill studera hos oss, säger Erika Rosén, kanslichef vid Högskolan i Gävle.

Samhällsansvaret

Många av utbildningarna är nätbaserade och ges på distans. Detta ökar tillgängligheten och minskar tröskeln till högre studier. Högskolan i Gävle hör idag till de lärosäten i Sverige som har högst andel studenter utan högutbildade föräldrar.

- Efterfrågan på och behovet av högre utbildning är stort i vårt län. Vi vill ta vårt samhällsansvar och har därför starkt ökat utbudet av fristående kurser, säger rektor Maj-Britt Johansson.

- Vår förhoppning nu är att riksdagen beslutar om ökade anslag så att vi kan utbilda fler.För mer information vv kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 10, 070-656 41 26
E-post: maj-britt.johansson@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Medlem sedan 2014-10-29

Verksamhetsidé och vision
Verksamhetsidé:
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
Vision... Läs mer

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng